Fb.Tw.In.

Doświadczenie, które wykorzystasz

Na stronie Historia możesz dokładnie, rok po roku prześledzić moją karierę zawodową. Na tej stronie opowiem nieco więcej o moim doświadczeniu w kilku zakresach:


Jeśli jesteś gotowy/a na eksplorację szczegółów, dotyczących mojego doświadczenia, zapraszam do bardziej szczegółowego raportu poniżej. Postarałem się wpisać najważniejsze aspekty każdej grupy kompetencji, z którymi miałem do czynienia na co dzień, a które z pewnością sprawdzą się w Twojej firmie.

***

Marketing

Strategia marketingowa

Kreowanie wizerunku firmy i produktów

Opracowanie materiałów marketingowych

Wdrażanie nowych produktów

Nadzór nad dostawcami usług marketingowych

Analiza danych z kampanii

Grafika komputerowa

Monitoring mediów

Organizacja targów międzynarodowych i targów pracy

***

Strategia rozwoju e-Commerce

Prototypowanie i wdrażanie produktów

Budowanie zespołu

Analityka i monitorowanie parametrów

Monitoring konkurencji

Wdrażanie i analiza innowacyjnych rozwiązań

Praca z produktem licencyjnym

Sample proofing

Negocjacje z dostawcami produktów i usług

Sprzedaż B2B

Koordynacja prac firm zewnętrznych (kampanie)

Commerce

***

Operations

Kontrola budżetów

Usprawnianie przepływu informacji

Optymalizacja wewnętrznych procesów

Administracja

Selekcja usługodawców na usługi strategiczne

Analiza prawna aspektów biznesowych

Analiza dokumentacji

Współpraca z samorządami

HR i kontrola nad dokumentacją pracowniczą

***

Tworzenie angażujących treści na:

Strony WWW

Email marketing

Social media

Hasła i slogany reklamowe

Ulotki i foldery reklamowe

Artykuły merytoryczne

Opisy produktów, kategorii dla eCommerce

SEO-friendly content

Copywriting

go!

***

Social media

Content management

Dobór mediów

Grafika

Kampanie reklamowe

Analityka wyników

Optymalizacja kampanii

Tworzenie harmonogramów komunikacji

***

Określanie kluczowych celów

Tworzenie harmonogramu projektu

Dobór i monitoring parametrów projektu

Budowanie relacji i raportowanie wyników

Budowanie zespołu

Delegacja zadań

Identyfikacja i ocena ryzyka projektu

Monitorowanie budżetu

Projektowanie i optymalizacja procesów

Project management

***

Facility management

Koordynacja prac zespołów

Nadzór i odbiór prac zespołów instalacyjnych

Nadzór prac remontowych i renowacyjnych

Optymalizacja systemów ochrony budynku

Kreowanie polityki środowiskowej

Kształtowanie procedur związanych z ryzykiem

Planowanie strategiczne

Wdrożenie systemu PPOŻ i BHP

Wdrożenie systemu ISO (9001; 14001) i audyt

Przygotowanie do certyfikacji SMETA (Sedex)

Planowanie i wdrażanie innowacji

Kontrola i optymalizacja budżetu

Przygotowania do rozbudowy obiektu

***

Obsługa obiegu dokumentacji księgowej i HR

Archiwizacja dokumentów

Zaopatrzenie biura

Organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych

Akomodacja uczestników spotkań biznesowych

Projektowanie i wyposażenie biur, showroomu

Optymalizacja wewnętrznego flow informacji

Dobór i obsługa benefitów pracowniczych

Organizacja i reprezentowanie na targach HR

Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

Office management

***

Audyt

ISO 9001:2015 ISO:14001:2015 SMETA (Sedex

Uczestnictwo w przygotowaniu systemów zarządzania

Przygotowanie merytoryczne dokumentacji

Przygotowanie wyposażenia niezbędnego do dostosowania firmy do norm

Szkolenia wewnętrzne z zakresu norm

Badanie skuteczności rozwiązań

[kaliform id=”152″]